Picture of Av. M. Gürkan GÜR

Av. M. Gürkan GÜR

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi - 2020 | KOC LLM. | Ankara Barosu
Miras Payları ve Saklı Payıı-min
Blog

Miras Payları ve Saklı Pay

Hukuki bir kurum olarak miras, özel mülkiyetin tamamlayıcısıdır. Mirasın bir hak olarak tanınmadığı hukuk düzenlerinde özel mülkiyet hakkının bulunduğundan da söz edilemez. Bu nedenledir ki

İÇERİĞE BAK »
İçerik bulunamadı.