ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ana misyonumuz müvekkillerimizin hukuki sorunlarını çözüme kavuştururken yasal düzenlemeler kapsamında en doğru şekilde temsil edilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda danışmanlık hizmetimiz ile müvekkillerimizin hukuki sorunlarla karşılaşmadan önce hukuki ve yasal tedbirleri almasını sağlayarak daha fazla emek ve para harcamadan hukuki güvenliklerini temin etmektir.

hudoc

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

BİREYSEL BAŞVURU

AİHM

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, toplulukların, tüzel kişilerin ve diğer devletlerin, belirli usul ve kurallar dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir.
İNCELE
AYM min

ANAYASA MAHKEMESİ

BİREYSEL BAŞVURU

AYM

Anayasa Mahkemesi (AYM) Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.
İNCELE
handcuffs 2 min

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku dalıdır. Suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceler ve buna özgü yaptırımlar öngörür.
İLETİŞİME GEÇ
courthouse 1 min

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamaktadır.
İLETİŞİME GEÇ
is hukuku

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri v.b konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.
İLETİŞİME GEÇ
miras hukuku

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra ölüme bağlı tasarruflarını ve öldüklerinde mal varlıklarının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.
İLETİŞİME GEÇ
ticaret hukuku

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler
İLETİŞİME GEÇ
gldt

GÜMRÜK, LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET

GÜMRÜK, LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET

Gümrük mevzuatı ve rejimleri, ihracat ve ithalat, serbest bölgeler, transit ticaret ve taşımacılık vb. konularda ofisimiz bir çok firmaya danışmanlık hizmeti vermektedir.
İLETİŞİME GEÇ
sigorta hukuku

SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

Zarar sigortaları (Mal sigortaları, Sorumluluk sigortaları) ve can sigortalarını (Hayat sigortaları, Sağlık sigortaları, Kaza sigortaları) kapsayan özel hukuk dalıdır.
İLETİŞİME GEÇ
saglik hukuku

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

Kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını, toplum ve aile sağlığının korunmasını, doktor ve hasta ilişkilerini, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.
İLETİŞİME GEÇ
bilisim hukuku

BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirler. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramları da içermektedir.
İLETİŞİME GEÇ
tuketici hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi anlamına gelmekte olup, bu hukuk dalı kişiler ile tüketici arasında kurulan ilişkilerdeki uyuşmazlıkları inceler.
İLETİŞİME GEÇ
gayrimenkul hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku bireyler arasında veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır.
İLETİŞİME GEÇ
yabancilar hukuku

YABANCILAR HUKUKU

YABANCILAR HUKUKU

Devletin, ülke sınırları içerisine giriş yapan yabancılara uyguladığı kurallardan oluştur. Uygulanacak kurallar yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişmektedir.
İLETİŞİME GEÇ
icra ve iflas hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Para ve teminat alacaklarının ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi ile kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile alacağın tahsilidir.
İLETİŞİME GEÇ
aile hukuku

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin nişanlanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka hakkı vb konuları içinde barındıran hukuk dalıdır.
İLETİŞİME GEÇ
kamu ihale hukuku

KAMU İHALE HUKUKU

KAMU İHALE HUKUKU

Kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen kamu hukuku dalıdır.
İLETİŞİME GEÇ