Pazartesi, 26 Temmuz 2021

MCT

Avukatlık & Danışmanlık

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz

MİSYONUMUZ

MCT Hukuk Bürosu, çalışma alanları kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, yerelde ve globalde son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku dalıdır. Suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceler ve buna özgü yaptırımlar öngörür.

İDARE HUKUKU

İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamaktadır.

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri v.b konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

SİGORTA HUKUKU

Sözleşmelere dayalı zarar sigortaları (Mal sigortaları, Sorumluluk sigortaları) ve can sigortalarını (Hayat sigortaları, Sağlık sigortaları, Kaza sigortaları) kapsayan özel hukuk dalıdır.

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler

SAĞLIK HUKUKU

Kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını, toplum ve aile sağlığının korunmasını, doktor ve hasta ilişkilerini, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra ölüme bağlı tasarruflarını ve öldüklerinde mal varlıklarının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, nişanlanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka hakkı vb konuları içinde barındıran hukuk dalıdır.

KİŞİLER HUKUKU

Medeni Hukuk dalı olup, ad ve soyadın değiştirilmesi, Kişisel durum sicilinin tutulması, yaş düzeltme, nüfus kayıt işlemleri, vakıflar ve derneklere ilişkin işlemler vb. alanlarını inceler.

YABANCILAR HUKUKU

Bu hukuk dalı devletin, ülke sınırları içerisine giriş yapan yabancılara uyguladığı kurallardan oluştur. Yabancılara uygulanacak kurallar yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişmektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi anlamına gelmekte olup, bu hukuk dalı kişiler ile tüketici arasında kurulan ilişkilerdeki uyuşmazlıkları inceler.

BİLİŞİM HUKUKU

Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirler. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

KADROMUZ

Av. Mesut Can TARIM

Kurucu Avukat

Av. Azar GOZALLI

Avukat

Av. İsmail DEMİR

Avukat

Av. Kutluhan SOYLU

Avukat

KARARLAR & GÖNDERİLER

güncel yüksek yargı kararları ve blog paylaşımları

COVID19 UYARISI

Değerli müvekkil ve müvekkil adaylarımız, Dünya genelinde yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgını riski nedeniyle, hukuki soru ve sorunlarınız için mobil ve online iletişim kanallarımızı kullanmanızı öneririz.

TÜRKİYE

Güncel COVID19 Verileri
5,601,608
Toplam vaka sayısı
Updated on 26 July 2021 08:02
50,934
Vefat eden sayısı
Updated on 26 July 2021 08:02
5,421,148
Toplam iyileşen sayısı
Updated on 26 July 2021 08:02
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image