XİDMƏT SAHƏLƏRİMİZ

Əsas missiyamız müvəkkillərimizin hüquqi problemlərini həll edərkən onların qanunvericilik çərçivəsində ən doğru şəkildə təmsil olunmasını təmin etməkdir. Eyni zamanda, konsaltinq xidmətimizlə, müvəkkillərimizin problemlərlə üzləşmədən öncə hüquqi tədbirlər görərək daha çox zəhmət və pul sərf etmədən hüquqi təhlükəsizliyini təmin edirik.

hudoc

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ

FƏRDİ MÜRACİƏTLƏR

AİHM

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və onun əlavə protokolları ilə təmin edilən hüquqların pozulması halında fiziki şəxslərin, icmaların, hüquqi şəxslərin və digər dövlətlərin müəyyən prosedur və qaydalar çərçivəsində müraciət edə biləcəyi məhkəmə orqanıdır.
AYM min

TÜRKİYƏ CUMURİYƏTİ KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

FƏRDİ MÜRACİƏTLƏR

KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

Konstitusiya Məhkəməsi (AYM) qanunların, prezident fərmanlarının və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Əsasnaməsinin forma və mahiyyət baxımından Konstitusiyaya uyğunluğunu yoxlayır, fərdi müraciətlər üzrə qərar verir.
handcuffs 2 min

CİNAYƏT HÜQUQU

CİNAYƏT HÜQUQU

Cinayət hüququ ictimai hüququn cinayət və cəza anlayışlarını öyrənən bir sahəsidir. Bu hüquq sahəsi cinayət kimi müəyyən edilən insan davranışının strukturunu araşdırır və xüsusi sanksiyaları təyin edir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
courthouse 1 min

İNZİBATİ HÜQUQ

İNZİBATİ HÜQUQ

Bu hüquq sahəsi dövlət orqanlarına verilən üstünlüklər və imtiyazlar ilə şəxslərə verilən hüquq və azadlıqlar arasında tarazlığı təmin edir ki, bu da idarəetmənin fəaliyyəti və təşkili ilə bağlı qaydalara əsaslanır.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
is hukuku

ƏMƏK HÜQUQU

ƏMƏK HÜQUQU

Bu hüquq sahəsi işçilərlə işəgötürən arasındakı muzdlu əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Əmək hüququnu həyata keçirən hər bir vətəndaş əmək müqaviləsini bağladığı andan əmək hüquq münasibətlərinə daxil olur.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
miras hukuku

VƏRƏSƏLİK HÜQUQU

VƏRƏSƏLİK HÜQUQU

Vərəsəlik hüququ özündə qanun üzrə vərəsəlik, mirasdan məcburi pay, vərəsəliklə bağlı iddia ərizələrinin tərtib edilmə qaydası və bir çox başqa nüansları cəmləşdirir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
ticaret hukuku

KOMMERSİYA HÜQUQU

KOMMERSİYA HÜQUQU

Bu hüquq sahəsi kommersiya və ya sahibkarlıq (biznes) hüququ ticarət, kommersiya, satışla məşğul olan şəxslərin və hüquqlarına, münasibətlərinə və hərəkətlərinə tətbiq olunan hüquq sahəsidir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
gldt

GÖMRÜK, LOGİSTİKA VƏ XARİCİ TİCARƏT

GÖMRÜK, LOGİSTİKA VƏ XARİCİ TİCARƏT

Ofisimiz bir çox şirkətlərə gömrük qanunvericiliyi və rejimləri, ixrac və idxal, azad zonalar, tranzit ticarəti və daşımaları və s. mövzularda məsləhət xidmətləri göstərir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
sigorta hukuku

SİĞORTA HÜQUQU

SİĞORTA HÜQUQU

Bu hüquq sahəsi sığorta fəaliyyəti ilə bağlı lisenziyaların alınması, sığorta hüquqpozmalarından məhkəmədə müdafiə, subroqasiya hüququ ilə bağlı münasibətləri əhatə edir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
saglik hukuku

SAĞLAMLIQ HÜQUQU

SAĞLAMLIQ HÜQUQU

Bu hüquq sahəsi fərdlərin səhiyyə xidmətlərindən faydalanmaq hüquqlarını, icma və ailə sağlamlığının qorunmasını, həkim və xəstə münasibətlərini, hüquqlarını, öhdəliklərini və məsuliyyətlərini tənzimləyən hüquq sahəsidir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
bilisim hukuku

İNTERNET HÜQUQU

İNTERNET HÜQUQU

Bu hüquq sahəsi rəqəmsal məlumatların paylaşılması ilə məşğul olan hüquq sahəsidir. O, internetdən istifadənin hüquqi çərçivəsini müəyyən edir. Bu mövzuda; O, həmçinin məxfilik və söz azadlığı kimi anlayışları ehtiva edir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
tuketici hukuku

İSTEHLAKÇI HÜQUQU

İSTEHLAKÇI HÜQUQU

İstehlakçı hüququ xidmətlərinə istehsalçı tərəfindən zəmanət öhdəliklərinin icra edilməsi, istehlakçı maraqlarının dövlət orqanlarında təmsilçiliyi daxildir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
gayrimenkul hukuku

MÜLKİ HÜQUQ

MÜLKİ HÜQUQ

Mülki hüquq xidmətlərinə müqavilə hüquq münasibətləri, torpaq hüquq münasibətləri, vərəsəlik hüquq münasibətləri və mülki hüquq öhdəliklərinin icrası kimi hüquq xidmətləri daxildir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
yabancilar hukuku

MİQRASİYA HÜQUQU

MİQRASİYA HÜQUQU

Miqrasiya hüququ xidməti əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün iş icazələri, müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazələrin alınması, eləcə də bu hüquq sahəsi ilə bağlı digər xidmətləri əhatə edir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
icra ve iflas hukuku

İCRA VE İFLAS HÜQUQU

İCRA VE İFLAS HÜQUQU

Debitor borclarının ödənilməməsi halında kreditorun tələbi ilə qanunla müəyyən edilmiş çərçivədə dövlət orqanının köməyi ilə debitor borclarının əldə edilməsidir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
aile hukuku

AİLƏ HÜQUQU

AİLƏ HÜQUQU

Bu hüquq sahəsi nişanın pozulması, boşanmanın şərtləri və nəticələri, mülkiyyət rejimləri, atalıq iddiası, övladlığa götürmə, qəyyumluq, aliment almaq vb. sahələrdə yaranan ailə məsələlərini əhatə edir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN
kamu ihale hukuku

DÖVLƏT SATINALMALARI HÜQUQU

DÖVLƏT SATINALMALARI HÜQUQU

Dövlətin nəzarətində olan və dövlət resurslarından istifadə edən dövlət qurumları və təşkilatları tərəfindən keçiriləcək tenderlərdə tətbiq olunacaq prosedur və prinsipləri tənzimləyən ictimai hüquq sahəsidir.
ƏLAQƏ SAXLAYIN

MENYU

MCT HÜQUQ OFİSİ

© 2024 | BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR