KURUCU AVUKAT

Av. Mesut Can TARIM

Biyografi / Av. Mesut Can Tarım

MCT hukuk & danışmanlık şirketinde kurucu avukat olan Mesut Can TARIM 8 Nisan 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Antalya /Alanya’da, ortaokul ve Lise dönemini ise İstanbul ve Kars İlinde tamamlamıştır.

 

2007 yılında İMKB Akyaka lisesini bitiren TARIM 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet bölümünü, 2012 yalında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünü, 2016 yılında ise Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünü tamamlamıştır. İş hayatına hukuk bürolarında başlamış aynı zamanda babası olan avukat Subutay TARIM’ın tecrübelerinden yararlanmıştır.

 

2011 yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne memur olarak atanmış sırasıyla Aile ve Sosyal Politikalarda Satın alma Memuru, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünde Memur, Tüketici Hakem Heyetinde de raportörlük yapmıştır. Aynı zamanda gayrimenkul emlak danışmanı olan TARIM Tüketici hukuku ve Kamu İhale hukuku üzerine ihtisas yapmış akademik eğitimlerini ve uygulamalarını eş zamanlı gerçekleştirmiş olup, aynı zamanda Antalya Belek Üniversitesi Hukuk Müşavirliği görevini sürdürmektedir. 

 

Tecrübesi ve iş deneyimi ile müvekkillerine hukuki danışmanlık yapmakta ve hukuk camiasındaki güncel gelişmeleri takip etmektedir. MCT hukuk & danışmanlığın sağladığı hizmetlerde alanında uzman akademisyenlerle istişareli bir şekilde çalışma gerçekleştirmektedir. Gümrük hizmetleri, lojistik ve dış ticaret alanlarında firmalara idari ve hukuki destek sağlamakta aynı zamanda da avukatlık mesleği ile beraber Kum Yönetimi/Siyaset Bilimi/ iktisat/ekonometri/Kamu İhale Tüketici ve İş Mevzuatından kaynaklı Nitelikli hesaplamalar alanlarında adli bilirkişilik yapmaktadır.

Kasım 2017                         : MCT HUKUK & DANIŞMANLIK | Adli bilirkişi / AVUKAT

 

Mayıs 2016 – Eylül 2017  : Avukatlık Stajı

 

Nisan 2012 – Nisan 2016 : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Satın Alma Memuru

Kurum ve kuruluş satın alma işlemleri, İhale Ödenek takibi ve Ödemeleri , Yatırımlar ile ilgili takip ve yazışmalar, Taşınırlar,İhale Tahakkuk İşlemlei KİK ( Kamu İhale Kurumu) Kararları takibi, Açık İhale Usuü Belli İstekliler arasında İhale Usulü, Pazarlık İhale Usulü Doğrudan Teminler, EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu ) Sistemi Kullanımı

 

Nisan 2013 – Şubat 2016  : Tüketici Hakem Heyeti | RAPORTÖR

Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi ve ön görüşmeler, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulan alınması, başvurulara ilişkin gerekli yazışmaların yapılması ve başvuruya ilişkin dosya hazırlanması, toplantı için gerekli yazışmaların yapılması, Toplantılarda hazır bulunulması ve toplantı tutanaklarının hazırlanması Hakem heyeti Başkan ve Üyelerin ve diğer kamu personellerine ödenecek huzur hakkı ücretlerine ilişkin ödemelerin yapılması, Hakem heyeti Ödenek demirbaş vb. mali işlemlerin yapılması

 

Nisan 2013 – Şubat 2016 :  Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü | Memur

Maaş Mutemetliği, Avans Mutemetliği, Emekli Kesenleri İşlemleri, Bakanlıkla ilgili yazışmalar, Satın alma İşlemleri Ahilik İşlemleri Ticaret Şube İşlemleri

 

Mart 2011 – Mayıs 2012  :  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – | Satın Alma Memuru

Kurum ve Kuruluşların Satın Alma İşlemlerinin yürütülmesi, Bütçe defteri tutulması İl Müdürlüğü avans Mutemetliği, Karar defteri, satın alma Tahakkuk işlemleri

 

Mayıs 2009 Haziran 2010: AVD Hukuk ( Avukat & Arabulucu Osman AKSU | Av. Ktb.

İcra Takip İşlemleri, Dosyalama ve Arşiv, Şehir dışı Haciz İşlemleri Call Center İşlemleri, Hukuk Bürosu İşlemleri

 

SEMİNERLER / KURSLAR / BELGELER 

2011  657 Devlet Memurluğu Adaylık Eğitim Programı

2012  Satın Alma İşlemleri Hizmet İçi Eğitim Programı

2012  İktisat Fakültesi – Kamu Yönetimi – Onur Belgesi

2013  Mali İşlemler İçerikli Hizmet içi Eğitim Programı

2017   Kurgusal Duruşma Yarışması, Bölge Birinciliği

2017  TBB-TÜRAVAK-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  Tüketici Hukuku Sertifikası

2017  TÜRMOB Bilirkilişik Temel Eğitim Sertifikası

2017    Gayrimenkul ve Emlak Danışmanlığı Sertifikası

2018   Naatüre Akademi – Dış Ticaret Hizmetleri – Gümrük Hizmetleri – Lojistik Hizmetleri Eğitimi Sertifikası

2018   Başkent Üniversitesi Kamu İhale Mevzuatı Sertifikası

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Mezuniyet Tarihi                             Bölüm:

28.06.2010                                      : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Yüksekokulu

04.06.2012                                      : Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi,

29.06.2016                                       : Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk