ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ana misyonumuz müvekkillerimizin hukuki sorunlarını çözüme kavuştururken yasal düzenlemeler kapasamında en doğru şekilde temsil edilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda danışmanlık hizmetimiz ile müvekkillerimizin hukuki sorunlarla karşılaşmadan önce hukuki ve yasal tedbirleri almasını sağlayarak daha fazla emek ve para harcamadan hukuksal güvenliklerini temin etmektir.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku dalıdır. Suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceler ve buna özgü yaptırımlar öngörür.

İDARE HUKUKU

İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamaktadır.

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri v.b konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra ölüme bağlı tasarruflarını ve öldüklerinde mal varlıklarının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler

GÜMRÜK, LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET

Gümrük mevzuatı ve rejimleri, ihracat ve ithalat, serbest bölgeler, transit ticaret ve taşımacılık vb. konularda ofisimiz bir çok firmaya danışmanlık hizmeti vermektedir.

SİGORTA HUKUKU

Zarar sigortaları (Mal sigortaları, Sorumluluk sigortaları) ve can sigortalarını (Hayat sigortaları, Sağlık sigortaları, Kaza sigortaları) kapsayan özel hukuk dalıdır.

SAĞLIK HUKUKU

Kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını, toplum ve aile sağlığının korunmasını, doktor ve hasta ilişkilerini, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.

KİŞİLER HUKUKU

Medeni Hukuk dalı olup, ad ve soyadın değiştirilmesi, Kişisel durum sicilinin tutulması, yaş düzeltme, nüfus kayıt işlemleri, vakıflar ve derneklere ilişkin işlemler vb. alanlarını inceler.

BİLİŞİM HUKUKU

Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirler. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramları da içermektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi anlamına gelmekte olup, bu hukuk dalı kişiler ile tüketici arasında kurulan ilişkilerdeki uyuşmazlıkları inceler.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku bireyler arasında veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır.

YABANCILAR HUKUKU

Devletin, ülke sınırları içerisine giriş yapan yabancılara uyguladığı kurallardan oluştur. Uygulanacak kurallar yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişmektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Para ve teminat alacaklarının ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi ile kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile alacağın tahsilidir.

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin nişanlanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka hakkı vb konuları içinde barındıran hukuk dalıdır.

KAMU İHALE HUKUKU

Kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen kamu hukuku dalıdır.