blank

  ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  Ana misyonumuz müvekkillerimizin hukuki sorunlarını çözüme kavuştururken yasal düzenlemeler kapasamında en doğru şekilde temsil edilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda danışmanlık hizmetimiz ile müvekkillerimizin hukuki sorunlarla karşılaşmadan önce hukuki ve yasal tedbirleri almasını sağlayarak daha fazla emek ve para harcamadan hukuksal güvenliklerini temin etmektir.

  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
  BİREYSEL BAŞVURU

  ANAYASA MAHKEMESİ
  BİREYSEL BAŞVURU

  CEZA HUKUKU

  Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku dalıdır. Suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceler ve buna özgü yaptırımlar öngörür.

  İDARE HUKUKU

  İdarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamaktadır.

  İŞ HUKUKU

  İş hukuku, işçi hakları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri v.b konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

  MİRAS HUKUKU

  Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra ölüme bağlı tasarruflarını ve öldüklerinde mal varlıklarının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

  TİCARET HUKUKU

  Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler

  GÜMRÜK, LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET

  Gümrük mevzuatı ve rejimleri, ihracat ve ithalat, serbest bölgeler, transit ticaret ve taşımacılık vb. konularda ofisimiz bir çok firmaya danışmanlık hizmeti vermektedir.

  SİGORTA HUKUKU

  Zarar sigortaları (Mal sigortaları, Sorumluluk sigortaları) ve can sigortalarını (Hayat sigortaları, Sağlık sigortaları, Kaza sigortaları) kapsayan özel hukuk dalıdır.

  SAĞLIK HUKUKU

  Kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını, toplum ve aile sağlığının korunmasını, doktor ve hasta ilişkilerini, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.

  KİŞİLER HUKUKU

  Medeni Hukuk dalı olup, ad ve soyadın değiştirilmesi, Kişisel durum sicilinin tutulması, yaş düzeltme, nüfus kayıt işlemleri, vakıflar ve derneklere ilişkin işlemler vb. alanlarını inceler.

  BİLİŞİM HUKUKU

  Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirler. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramları da içermektedir.

  TÜKETİCİ HUKUKU

  Tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi anlamına gelmekte olup, bu hukuk dalı kişiler ile tüketici arasında kurulan ilişkilerdeki uyuşmazlıkları inceler.

  GAYRİMENKUL HUKUKU

  Gayrimenkul hukuku bireyler arasında veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır.

  YABANCILAR HUKUKU

  Devletin, ülke sınırları içerisine giriş yapan yabancılara uyguladığı kurallardan oluştur. Uygulanacak kurallar yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişmektedir.

  İCRA VE İFLAS HUKUKU

  Para ve teminat alacaklarının ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi ile kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile alacağın tahsilidir.

  AİLE HUKUKU

  Aile hukuku, aileye ilişkin nişanlanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka hakkı vb konuları içinde barındıran hukuk dalıdır.

  KAMU İHALE HUKUKU

  Kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

  Barolar Birliğince hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak hareket etmek ana prensibimizdir.

  © 2022 MCTHUKUK | TÜM HAKLARI MAHFUZDUR